Pinjaman Peribadi Yang lebih Sesuai Untuk Anda
Call us: 09-6227078

Hubungi Kami

Pejabat Kami

  J Permai Trading Sdn Bhd (1091882 T)
  No. 42 , Tingkat 1 , Jalan Sultan Ismail ,
  20200 Kuala Terengganu, Terengganu DI .
  No. Tel : 09-6227078
  Email : j_permai_kt@yahoo.com

  No. Lesen : WL6599/11/01-3/300621
  Tempoh sah Lesen : 01/07/2019 - 30/06/2021
  No. Permit Iklan : WP6599/11/01-3/300621
  Tempoh sah Permit Iklan : 01/07/2019 - 30/06/2021
  Kadar faedah tidak melebihi :
  18% setahun(tidak bercagar) bersamaan 1.5% sebulan
  12% setahun(bercagar) bersamaan 1.0% sebulan